درباره ما

 بنام خدا

پرچم ایرانسلام برتمامی مخاطبان فرهیخته کانال موسسه فرهنگی هنری اندیشه خراسان ؛

بدون تردید فرهنگ ، زیرساخت همه ابعاد گوناگون حیات اجتماعی است که اقتصاد ، بهداشت و درمان ، رفاه اجتماعی ، علوم تجربی و نظری و حتی قانون‌گذاری از آن نشات گرفته و ریشه در فرهنگ دارند .

اگرچه فرهنگ و تعالی فرهنگی نیز بعنوان یک امر زنده و پویا وابستگی متقابل به سایر جنبه های زندگی جمعی دارند و در تعامل با دیگر واقعیت‌های اجتماعی ، ارتقاء می یابد اما به عنوان زیرساخت ، در درازمدت شکل می گیرد و در بلند مدت نیز استوار و تاثیر گذار خواهد بود .

دین ، علوم انسانی ، علوم تجربی و اقتصاد به نسبت های مختلف در ساختار فرهنگی جوامع متکثر امروز تاثیرگذار بوده و باورهای انسان‌ها را طراحی و مستحکم کرده اند و بدینسان ، راه توسعه و پیشرفت را هموار کرده اند .

توسعه جوامع بدون فرهنگ و باورهای کارآمد درون آن، به هیچ صورتی ، متصور نیست و به همین علت کار بر محور فرهنگ جوامع ، بنیادی ترین عملکرد انسان‌های خیرخواه ، آگاه ، بلند نظر و فداکار است زیرا از یکسو مستلزم دانایی ،شکیبایی و برنامه ریزی و از سوی دیگر جلب و جذب و اقناع عوامل و انسان‌های تاثیر گذار جامعه می باشد .

دست اندرکاران این موسسه فرهنگی با شناخت ابعاد فرهنگ  ایران اسلامی و نقایص و اولویت های فرهنگی موثر در شرایط اقتصادی اجتماعی حال حاضر کشور ، تلاش خویش را معطوف بر چنین اهداف و اقداماتی خواهند نمود و در این مسیر خطیر  و مهم ، به مدد و همفکری یکایک مخاطبان نیاز دارند تا به همراه همفکران و همراهان آگاه ، تصویری از آینده را ترسیم کنند که فرزندان ما ، سعادت دنیا و آخرت خود را در آینه آن ، مشاهده کنند . به امید افزایش سرمایه اجتماعی و بازده معنوی و اقتصادی آن برای ساکنان سرزمین پهناور میهن اسلامی .

” موسسه فرهنگی هنری اندیشه خراسان “

برداشت از مطالب با ذکر یک صلوات بلامانع است. ۲۰۱۹